گهردو شناسی

بسیار خرسندم که پس از سالها انتظارو البته عدم تحقق ارزوهای مخابراتی روستاهای فاقد دستگاههای ٢۵۶شماره ای تلفن ثابت برای استفاده از خدمات اینترنت و... حداقل امروزه با گسترش خدمات مخابراتی ایرانسل امکان ارتباط با فضای مجازی برایمان فراهم شده است لذا بدون فوت وقت قصد جمع اوری تمامی مطالبی را که تاکنون در مورد روستای گهردو در فضای مجازی پیش امده را دارم لذا از تمامی فرزندان روستا درخواست همکاری و مساعدت دارم

/ 2 نظر / 135 بازدید

بسیار عالی شمارا در این کار مهم و حیاتی برای شهرستان تازه بنیاد سیریک دعا میکنیم.

ادم از وقتی میخواداز روستاش تمجیدو تمحیدکنه اززندگی وطرز رفتار مردمش میگه نه ازافتخارات روستا...........................................دهاتها هم افتخار علمی دارن